Klik op een van de volgende artikelen:

1. De vreemdeling die in uw poorten is, hoe een fundamentalistisch uitgelegde
bijbeltekst Europa ten verderve voert (2008)


2. Het einde van de evolutie (..)