WELKOM OP DE WEBSITE VAN
Dr. Gerald H.E.Russelman


Deze site bevat de volgende artikelen:

1. Het begrip taboe, product van communicatie op voet van ongelijkheid (1978)   Samenvatting
2. De drie mechanistische perioden van de westerse cultuur (1984)   Samenvatting
3. Freuds ontkenning van de dood (1985)   Samenvatting
4. Het energiebegrip in de bio-energetica, een kritische studie(1985)   Samenvatting
5. De verguisde romantiek (1987)   Samenvatting
6. Mathematisch-fysisch denken als vorm van spiritualiteit (1997)   Samenvatting:
7. Jezus en vernieuwing van de wet (2003)   Samenvatting
8. Freud en het christendom (2003)   Samenvatting
9. De protestantse belijdenisgeschriften, polemologisch bekeken (2004)   Samenvatting
10. Over kernenergie: twee artikelen (2006, 2008)
11. De toekomst van Europa in tabellen en grafieken (2008)
12. Om het voortbestaan van de westerse cultuur: twee artikelen (2008, ..)

Klik op het gewenste artikel
De samenvattingen zijn apart aanklikbaar


Gegevens en bestelwijze van enkele boeken:
x. Van James Watt tot Sigmund Freud, De opkomst van het stuwmodel van de zelfexpressie (1983)
x. Honderd jaar antifascistische psychologie, Een terugblik op de invloedrijkste
    psychologische stroming van de twintigste eeuw (2003)

x. Kernenergie en toekomst (2006)


Andere gegevens:
Gegevens van de auteur
Over deze website